October 1, 2022

IT Outsourcing

IT Outsourcing

Wykonujemy kompleksowe usługi z branży IT dla firm i instytucji. Pracuję w oparciu o nowoczesne technologie z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu, a wieloletnie
doświadczenie gwarantuje wysoką jakość usług.
Specjalizuję się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych. Moim celem jest budowanie trwałych relacji z klientami poprzez zapewnienie pełnego wsparcia informatycznego nad całym sprzętem i oprogramowaniem w firmie.

ZALETY OUTSOURCINGU IT

Niezaprzeczalne zalety outsourcingu IT – czyli powierzenia swojego systemu komputerowego. Outsourcing otwiera przed firmą szeroką gamę usług, specjaliści posiadają wiedzę i doświadczenie w niemal każdej dziedzinie informatyki. Zewnętrzny specjalista sprawdzi się wszędzie tam,  gdzie szkolenie i douczanie przeciętnego informatyka może być czasochłonne bądź może nie zapewnić bezawaryjnego działania sieci komputerowej w firmie. Ponadto informatyk zatrudniony na etat nie jest w stanie posiąść tak obszernej wiedzy na temat systemów operacyjnych, serwerów, systemów handlowo-finansowo-księgowych, dedykowanych, specjalistycznych aplikacji branżowych w odpowiednim czasie, jaką będzie posiadał specjalista z zewnątrz.

PARTNERSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wierzę, że warunkiem koniecznym do osiągnięcia założonych rezultatów jest partnerstwo,  rozumiane jako wzajemne zaufanie i współdziałanie dwóch stron. Podejmując współpracę zyskują Państwo partnera, który zna Wasze potrzeby, wspiera i nadaje kierunek działaniom zmierzającym do osiągnięcia wyznaczonych celów. Czuję się odpowiedzialny za osiąganie najlepszych wyników poprzez innowacyjność i pracę zespołową na każdym poziomie naszej organizacji.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE. INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Stale monitoruję rynek i analizuję jego potrzeby. Twierdzę, że nie ma dwóch jednakowych firm. Nie ma jednego skutecznego rozwiązania dla wszystkich. Moje podejście daje możliwość dopasowania stosowanych metod i narzędzi do określonych,  indywidualnych potrzeb Państwa organizacji.

Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do kontaktu